Politik och snus på Twitter

av marcuszacco

Snus och politikTwitterstormar handlar inte bara om allmän eller tillfällig upprördhet. De kan konkret förändra och påverka politiska beslut. I vart fall i kombination med länkbar och användbar information på andra plattformar.

-Frågor som får politisk sprängkraft är ofta sådana som är så viktiga för enskilda människor att de faktiskt kan förmås att ändra sitt röstbeteende. Då blir frågan plötsligt viktig. Det säger Henrik Alexandersson, frihetlig samhällsdebattör som driver en av landets äldsta politiska bloggar och twitterhandtaget @HAX.

-När det blir konkret uppstår synergieffekter och nya nätverk av samverkande krafter på sociala media. Om bullret dessutom leder till att media blir intresserade då är bollen helt klart i rullning, säger Henrik.

Som exempel nämner han frågor som rör internets frihet, att landets sportskyttar och jägare anser sig vara misstänkliggjorda i den nya vapenlagstiftningen, frågan om snusets framtid och naturligtvis även migrationsfrågorna. En bubblare just nu är frågan om själva EU-medlemskapet, som tycks vara på väg att skjuta fart i sociala media.

-Vissa frågor känns eller är rätt koordinerade, som vapenfrågan. Annat, som de som rör internets frihet drivs mer spontant av en mängd oberoende och engagerade aktivister. Men mest intressant tycker jag att snusfrågan är. Den har ett symbolvärde och ett folkligt driv i sociala media, även om också etablerade aktörer är synliga. Det är ett tecken på att den kan få politisk kraft om något politiskt parti plockar upp den.

I snusfrågan finns flera aktörer som har sammanfallande intressen. Från de stora tobaksbolagen till mindre tillverkare som Nordic Snus, postorderindustrin för husbehovstillverkning och de enskilda konsumenterna. Många av dem anser sig ha goda argument för snus som ett mindre skadligt alternativ till rökning. Själva bilden av det svenska snuset är samtidigt oerhört stark och symbolladdad. Och med EU:s förbudslinje och ny tobakslagstiftning är frågan ständigt aktuell.

-Snusets vänner har också en image av att slåss ur en underdog-position. Rent kommunikativt är det en stor tillgång. Det väcker samma trotsiga kraft som till exempel förde in Piratpartiet i Europaparlamentet 2009. Och det kan ge ett visst tolkningsföreträde, en möjlighet att styra agendan för debatten, säger Henrik.

-Dessutom är snusfrågan konkret och begriplig. Den uppfyller flera av de kriterier man brukar sätta upp för viralitet. Till exempel adresserar den de tre grundläggande frågorna: So what? Why should I care? What’s in it for me?

Just nu är Sverige på väg in i en valrörelse som verkar bli ovanligt intensiv. Och i sådana kan nästan vad som helst hända, när varje röst verkligen räknas. Kanske kan man bättre förstå vad som sker om man håller ett öga på vilka hashtaggar som trendar.