4 Tips för framgång på Twitter – Från Pontus Holgersson

av marcuszacco

Pontus Holgersson jobbar idag som VD för Consector (låneförmedling) och har lång erfarenhet av att driva framgångsrika företag. Även om han själv inte alltid suttit bakom tangenterna har synlighet i social media delvis varit en framgångsfaktor för vissa av bolagen. Vi har fått möjligheten att ställa några frågor till honom kring Twitter och företagande.

Varför ska företag använda Twitter?

Ja, det är bra fråga som alla företag egentligen borde ställa innan man ens börjar med Twitter. Det viktiga är nämligen att ha ett tydligt mål med arbetet. Detta oavsett vilken social kanal man väljer att synas i.

Potentialen är däremot enorm. En tweet kan läsas av tusentals och spridas blixtsnabbt. Det kan därmed vara extremt effektivt ur ett marknadsföringsperspektiv i förhållande mot vad det kostar.

Du säger att mans ska tydliga mål – kan du utveckla?

Det är lätt att skapa ett Twitterkonto, det är lätt att skriva tweets. Men att bara göra det för att finnas på Twitter är inte ett tillräckligt tydligt mål. Det kräver resurser att ha ett konto som löpandes håller uppdaterat. Då räcker det inte med att målet är att ”finnas på Twitter”.

Är det för att bygga ett starkare varumärke? Eller är målet att sprida ett budskap eller kanske att få läsarna att gå in via de inbäddade länkarna?

Det spelar ingen roll vad målet är – men man bör mäta all aktivitet så man ser att man rör sig åt rätt håll. Det finns en mängd program som kan användas för att mäta hur interaktionen sker på Twitter med bland annat CTR m.m. Den som inte mäter sitt resultat vet heller inte när man nått sitt mål.

Vad ska man tänka på när man skriver?

Framförallt gäller det att vara personlig. För privatpersoner är det aldrig ett problem men för företagare är det lätt att bli för ”stel”. Twitter är uppbyggd av personlig kommunikation och interaktion. Att skapa ett Twitterkonto som hela företaget använder är därför inte en bra idé. Det kommer göra att inläggen har olika stil och att svar på kommentarer skrivs av olika personer. Ska företaget ha ett Twitterkonto så lägg ansvaret på en eller maximalt ett fåtal personer att sköta detta konto.

Hur får man många följare?

I grunden handlar det om att ge – för att kunna få. Twitter är inte en plattform för monologer – även om vissa vill tro det. Det är interaktion och det är även så som man får flest (och inte minst bäst) följare.

Börja med att följa stora twittrare och lär av dem. Det är inte enbart tur att vissa företag/privatpersoner har tusentals följare. De är aktiva, de skriver mot en viss målgrupp och de interagerar tydligt med andra.

Att följa andra, ge kommentarer och svara snabbt på de kommentarer som ges i det egna flödet. Den som ger kommer att få.

Men jaga inte följare – de som jagas upp kommer att lämna flödet inom kort. Det primära kan inte enbart vara antalet följare. Då kommer fokus ligga fel och resultatet knappast bli lyckat i längden.

Precis som med en hemsida och med Facebook handlar det om att bygga långsiktigt och skapa förtroende. Det är då som kunderna återkommer till företaget och Twitterläsarna till twitterflödet.